Persona paĝo de Karel Votocek

Warning: This page is completely written in the international language Esperanto. So for English-only speaking users it is not interesting.

Mia nomo estas Karel Votoĉek. Mi loĝas en bela, sed malgranda urbo Steti - Ĉeĥio (vidu Vikipedia). Mi estas inĝeniero termezuristo, sed pli multe interesas min geografio kaj statistiko. Ĉar mi supozas, ke mia persona vivo ne interesas vin, mi invitas vin al mia geografia paĝo.

Komence de septembro 2001 okazis Internacia biciklista renkontiĝo (IBIRE) en nordbohemia urbeto Doksy. Pliaj informoj troviĝas en plua paĝo.

Dum tagoj 2002-08-14 ĝis 17 okazis en mia urbo inundo.

Por humurŝatantoj mi tradukis kelkajn rakontojn pri Jara da Cimerman.

Mia esperanta himno estas poemo Kolektanto de A. Apollo el Estonio.

Ne kolektas mi ja veturilojn, nek aliajn nebezonajn ilojn,
ne kolektas mi ja troajn vestojn, nek skulptitajn birdojn, fiŝojn, bestojn.
Ne kolektas mi la ornamaĵojn, nek diversajn tute vanajn aĵojn.
Povas multon kolektadi homo. Sed en mia silentema domo
staras sur mallarĝaj, etaj bretoj kelkaj plenŝtopitaj skatoletoj.
Kuŝas en skatoloj la trezoroj - la leteroj de amikoj foraj,
plenaj de allogaj vortoj. Ili skribas pri kaprica sorto,
ke forpasis bone ĉi evento, ankaŭ pri la pluvo kaj la vento.
La leteroj strangan forton havas: ili per la sincereco ravas,
trafluginte la altegan limon mildan pacon portas en animon.
Mi kolektas ion tre valoran - de amikoj miaj varmon koran.


Lasta ĝisdatigo de ĉi tiu paĝo okazis la 03.01.2018
Sugestojn kaj atentigojn bonvolu sendi al mia adreso.